Tro

TRO

TRO

 

 

 kke alle vikinger drog på togter, mange blev hjemme og sørgede for at passe dyr og hjem, hvor husstandens overhoveder var husbond og hustru. De forestod de rituelle begivenheder, der var baseret på sædvane (sidr) frem for bl.a. kristendommens idé om en universel lovreligion. Derfor var vikingerne tolerante overfor fremmede religioner og anerkendte, at alle folk havde deres egne guder. Tro kunne for nogle dog være et noget elastisk begreb, f.eks. lod nogle vikinger sig døbe eller tog afstand fra deres gamle guder for at opnå landområder eller handelsprivilegier i den kristne verden.